AdBlocker Detected
adblocker detected
Calculatored depends on revenue from ads impressions to survive. If you find calculatored valuable, please consider disabling your ad blocker or pausing adblock for calculatored.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Калкулатор за закръгляване

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Table of Content

Feedback

Калкулаторът за закръгляване закръгля числото до най-близката закръглена цифра спрямо стойността на значимата му цифра.

Какво представлява закръгляването на данните?

Това е процес на редуциране на число до най-близката значима цифра, като значимата стойност може да бъде десети, стотни, хилядни, десет хиляди и сто хиляди и т.н. Това прави възможно да запомните числото и да го използвате. Калкулаторът за закръгляване автоматично закръгля нагоре и надолу цифра до най-близките десет, сто, хиляди стойности.

Резултатът от закръгляването прави числото по-кратко и по-лесно за запомняне. Закръгленият калкулатор е лесен начин за закръгляване на число до най-близките му цифри, тези стойности могат да бъдат десет, сто, хиляди и т.н.

Пример:

Помислете, че имате число 5874.

  • Закръгляването на най-близката десета = 5870
  • Закръглянето на най-близката сто = 5900
  • Закръглянето на най-близката хиляда = 6000

Ако искате да научите за оставащите числа от изчисление, опитайте калкулатора за нотация на остатъците.

Златно правило за закръгляване на числа:

Златното правило за закръгляване е, че цифрата 5 или повече се закръгля нагоре, а по-долу се закръгля надолу. Например 34 333 24 се закръглят надолу, тъй като последното число е по-малко от 5. От друга страна, 37 337 29 се закръглят нагоре, тъй като последното число е по-голямо от 5. Златното правило за закръгляване се прилага от закръглящите числа калкулатор.

Таблицата със закръглени числа:

Можете да разберете различните числа от десет, сто, хиляди и т.н. в следващата таблица по-долу. 
Лесно е да закръглите цифра чрез нашия калкулатор за закръгляване. 

Закръглена фигура Кореспондент номер Брой на цифрата
Милион 1 000 000 7
Сто хиляди 100 000 6
Десет хиляди 10 000 5
Хиляда 1 000 4
Сто 100 3
Десет 10 2
Единица 1 1
Десето 0,1 -1
Стотна 0,01 -2
Хилядна 0,001 -3
Десетхилядна 0,0001 -4
Стохилядна 0,00001 -5
Милионен 0,000001 -6

Калкулаторът за закръгляване на числа закръгля стойността на дадено число, за да го направи по-къс, като същевременно го поддържа близо до първоначалната му стойност.

Как да използвам калкулатора за закръгляване?

Можете да използвате този кръгъл калкулатор, като следвате ръководството по-долу:

Вход:

  • Въведете номера в съответното поле
  • Изберете относителната десета, стотна, хилядна стойност и т.н. от списъка.
  • Натиснете бутона Изчисли

Изход:

  • Относителни закръглени числа и тяхната стойност

ЧЗВ:

Какво е правилото за закръгляване?

Общото правило за закръгляване е, ако последното число е 5,6,7,8,9. След това числото се закръгля нагоре. Например 28 се закръгля до най-близките 30, а последното число е над 5. Използвайте калкулатора за десетично закръгляване, за да преобразувате числото в различните стойности на числата.

7 закръгля ли се нагоре или надолу?

Когато закръгляме 7, то се закръгля нагоре, тъй като е близо до 10. Може да откриете, че е доста лесно да закръглите число чрез калкулатора за десетично закръгляване.

Alan Walker

Studies mathematics sciences, and Technology. Tech geek and a content writer. Wikipedia addict who wants to know everything. Loves traveling, nature, reading. Math and Technology have done their part, and now it's the time for us to get benefits.


Изпратете своя преглед

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT