AdBlocker Detected
adblocker detected
Calculatored depends on revenue from ads impressions to survive. If you find calculatored valuable, please consider disabling your ad blocker or pausing adblock for calculatored.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Avrundade Kalkylator

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Table of Content

Feedback

Avrundningsräknaren avrundar siffran till närmaste avrundningssiffra i förhållande till dess signifikanta siffra.

Vad är avrundningen av data?

Det är en process för att reducera ett tal till närmaste signifikanta siffervärde, det signifikanta värdet kan vara tiondelar, hundradelar, tusendelar, tiotusen och hundra tusen, etc. Detta gör det möjligt att komma ihåg talet och använda det. Kalkylatorn för avrundning uppåt avrundar automatiskt en siffra upp och ned till dess närmaste tio, hundra, tusen värden.

Resultatet av avrundning gör ett nummer kortare och lättare att komma ihåg. En avrundad miniräknare är ett enkelt sätt att runda av ett tal till dess närmaste siffror, dessa värden kan vara tio, hundra, tusen, och så vidare.

Exempel:

Tänk att du har ett nummer 5 874.

  • Avrundningen av närmaste tiondel = 5 870
  • Avrundningen av närmaste hundratal = 5 900
  • Avrundningen av närmaste tusen = 6 000

Om du vill lära dig mer om de återstående siffrorna i en beräkning, prova restnotationskalkylatorn.

Gyllene regeln för avrundning av siffror:

Den gyllene regeln för avrundning är att siffran 5 eller mer avrundas uppåt och nedanför avrundas nedåt. Till exempel avrundas 34 333,24 nedåt eftersom det sista talet är mindre än 5. Å andra sidan avrundas de 37 337,29 uppåt eftersom det sista talet är större än 5. Den gyllene avrundningsregeln tillämpas av avrundningstalen kalkylator.

Den rundade siffertabellen:

Du kan räkna ut de olika siffrorna från tio, hundra, tusen och så vidare i följande tabell nedan. 
Det är lätt att avrunda en siffra med vår avrundningsräknare. 

Avrundande figur Motsvarande nummer Antal siffror
Miljon 1 000 000 7
Hundratusen 100 000 6
Tio tusen 10 000 5
Tusen 1 000 4
Hundra 100 3
Tio 10 2
Enhet 1 1
Tionde 0,1 -1
Hundradel 0,01 -2
Tusendel 0,001 -3
Tiotusendel 0,0001 -4
Hundratusendel 0,00001 -5
Miljonte 0,000001 -6

Kalkylatorn för avrundningstal avrundar värdet på ett givet tal för att göra det kortare samtidigt som det håller det nära dess ursprungliga värde.

Hur man använder avrundningsräknare?

Du kan använda den här runda kalkylatorn genom att följa guiden enligt nedan:

Inmatning:

  • Ange numret i det avsedda fältet
  • Välj det relativa tionde, hundrade, tusende värdet osv från listan.
  • Tryck på knappen Beräkna

Produktion:

  • Relativa avrundade tal och deras värde

Vanliga frågor:

Vad är avrundningsregeln?

Den allmänna regeln för avrundning är om det sista talet är 5,6,7,8,9. Sedan avrundas talet uppåt, t.ex. 28 avrundas till närmaste 30, och det sista talet är över 5. Använd decimalräknaren för att omvandla talet till talens olika värden.

Rundar 7 uppåt eller nedåt?

När vi avrundar 7, så avrundas det uppåt eftersom det är nära 10. Du kanske tycker att det är ganska lätt att avrunda ett tal med decimalräknaren.

Alan Walker

Studies mathematics sciences, and Technology. Tech geek and a content writer. Wikipedia addict who wants to know everything. Loves traveling, nature, reading. Math and Technology have done their part, and now it's the time for us to get benefits.


Skicka in din recension

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT