AdBlocker Detected
adblocker detected
Calculatored depends on revenue from ads impressions to survive. If you find calculatored valuable, please consider disabling your ad blocker or pausing adblock for calculatored.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Máy Tính Làm Tròn

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Table of Content

Feedback

Máy tính làm tròn sẽ làm tròn số đến số làm tròn gần nhất tương ứng với giá trị chữ số có nghĩa của nó.

Làm tròn dữ liệu là gì?

Đó là quá trình giảm một số xuống giá trị chữ số có nghĩa gần nhất, giá trị có nghĩa có thể là phần mười, phần trăm, phần nghìn, mười nghìn, trăm nghìn, v.v. Điều này giúp bạn có thể nhớ số và sử dụng nó. Máy tính làm tròn sẽ tự động làm tròn lên và xuống một chữ số đến giá trị mười, trăm, nghìn gần nhất của nó.

Kết quả của việc làm tròn là làm cho số trở nên ngắn hơn và dễ nhớ hơn. Máy tính làm tròn là một cách đơn giản để làm tròn một số đến các giá trị chữ số gần nhất của nó, các giá trị này có thể là mười, trăm, nghìn, v.v.

Ví dụ:

Hãy xem xét bạn có số 5,874.

  • Làm tròn số thập phân gần nhất = 5,870
  • Làm tròn số trăm gần nhất = 5.900
  • Làm tròn số nghìn gần nhất = 6.000

Nếu bạn muốn tìm hiểu về các số còn lại của phép tính, hãy thử sử dụng máy tính ký hiệu số dư.

Quy tắc vàng để làm tròn số:

Nguyên tắc vàng của làm tròn là chữ số 5 trở lên làm tròn lên và bên dưới làm tròn xuống. Ví dụ: 34.333,24 được làm tròn xuống khi số cuối cùng nhỏ hơn 5. Mặt khác, 37.337,29 được làm tròn lên khi số cuối cùng lớn hơn 5. Quy tắc vàng làm tròn được áp dụng cho các số làm tròn máy tính.

Bảng số làm tròn:

Bạn có thể tìm ra các số khác nhau từ số mười, trăm, nghìn, v.v. trong bảng dưới đây. 
Thật dễ dàng để làm tròn một con số bằng máy tính làm tròn của chúng tôi. 

Làm tròn hình Số tương ứng Số chữ số
Triệu 1 000 000 7
Trăm nghìn 100 000 6
Mười nghìn 10 000 5
Nghìn 1 000 4
Trăm 100 3
Mười 10 2
Đơn vị 1 1
Thứ mười 0,1 -1
Thứ trăm 0,01 -2
Thứ nghìn 0,001 -3
Mười nghìn 0,0001 -4
Một trăm nghìn 0,00001 -5
Thứ triệu 0,000001 -6

Máy tính làm tròn số làm tròn giá trị của một số nhất định để làm cho số đó ngắn hơn trong khi vẫn giữ giá trị đó gần với giá trị ban đầu.

Làm thế nào để sử dụng máy tính làm tròn?

Bạn có thể sử dụng máy tính tròn này bằng cách làm theo hướng dẫn như sau:

Đầu vào:

  • Nhập số vào trường được chỉ định
  • Chọn giá trị tương đối thứ mười, thứ trăm, thứ nghìn, v.v. từ danh sách.
  • Nhấn nút tính toán

Đầu ra:

  • Số làm tròn tương đối và giá trị của chúng

Câu hỏi thường gặp:

Quy tắc làm tròn là gì?

Nguyên tắc chung của việc làm tròn là nếu số cuối cùng là 5,6,7,8,9. Sau đó, số được làm tròn lên. Ví dụ: 28 được làm tròn đến 30 gần nhất và số cuối cùng lớn hơn 5. Sử dụng máy tính làm tròn thập phân để chuyển số thành các giá trị khác nhau của các số.

7 làm tròn lên hay làm tròn xuống?

Khi chúng ta làm tròn số 7 thì số đó sẽ được làm tròn vì nó gần bằng 10. Bạn có thể thấy khá dễ dàng để làm tròn một số bằng máy tính làm tròn số thập phân.

Alan Walker

Studies mathematics sciences, and Technology. Tech geek and a content writer. Wikipedia addict who wants to know everything. Loves traveling, nature, reading. Math and Technology have done their part, and now it's the time for us to get benefits.


Gửi đánh giá của bạn

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT