AdBlocker Detected
adblocker detected
Calculatored depends on revenue from ads impressions to survive. If you find calculatored valuable, please consider disabling your ad blocker or pausing adblock for calculatored.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Kalkulačka Pro Zaokrouhlování číSel

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Table of Content

Feedback

Kalkulačka pro zaokrouhlování zaokrouhlí číslo na nejbližší zaokrouhlovací číslo vzhledem k hodnotě platné číslice.

Co je zaokrouhlení dat?

Jde o proces zmenšování čísla na hodnotu nejbližší platné číslice, přičemž významnou hodnotou mohou být desetiny, setiny, tisíciny, deset tisíc, sto tisíc atd. Díky tomu je možné si číslo zapamatovat a použít. Zaokrouhlovací kalkulačka automaticky zaokrouhluje číslice nahoru a dolů na nejbližších deset, sto, tisíce hodnot.

Výsledkem zaokrouhlování je zkrácení čísla a snadnější zapamatování. Zaokrouhlená kalkulačka je jednoduchý způsob, jak zaokrouhlit číslo na nejbližší ciferné hodnoty, tyto hodnoty mohou být deset, sto, tisíce a tak dále.

Příklad:

Představte si, že máte číslo 5874.

  • Zaokrouhlení na nejbližší desetinu = 5 870
  • Zaokrouhlení na nejbližší stovky = 5 900
  • Zaokrouhlení na nejbližší tisíc = 6 000

Pokud se chcete dozvědět o zbývajících číslech výpočtu, vyzkoušejte kalkulačku pro zápis zbytku.

Zlaté pravidlo pro zaokrouhlování čísel:

Zlatým pravidlem zaokrouhlování je, že číslice 5 nebo více se zaokrouhluje nahoru a dolů se zaokrouhluje dolů. Například 34,333,24 je zaokrouhleno dolů, protože poslední číslo je menší než 5. Na druhou stranu, 37,337,29 se zaokrouhlí nahoru, protože poslední číslo je větší než 5. Zlaté pravidlo zaokrouhlování platí pro zaokrouhlovací čísla kalkulačka.

Tabulka zaokrouhlených čísel:

V následující tabulce níže můžete zjistit různá čísla od deseti, stovek, tisíců atd. 
Pomocí naší zaokrouhlovací kalkulačky je snadné zaokrouhlit číslo. 

Zaokrouhlení čísla Odpovídající číslo Počet číslic
Milion 1 000 000 7
Sto tisíc 100 000 6
Deset tisíc 10 000 5
Tisíc 1 000 4
Sto 100 3
Deset 10 2
Jednotka 1 1
Desáté 0,1 -1
Stý 0,01 -2
Tisíc 0,001 -3
Deset tisícina 0,0001 -4
Sto tisícina 0,00001 -5
Miliontý 0,000001 -6

Kalkulačka pro zaokrouhlení čísla zaokrouhlí hodnotu daného čísla, aby se zkrátila a přitom zůstala blízko původní hodnoty.

Jak používat zaokrouhlovací kalkulačku?

Tuto kruhovou kalkulačku můžete použít podle následujícího průvodce:

Vstup:

  • Zadejte číslo do určeného pole
  • Ze seznamu vyberte relativní desetinu, setinu, tisícinu atd.
  • Stiskněte tlačítko Vypočítat

Výstup:

  • Relativní zaokrouhlená čísla a jejich hodnota

Nejčastější dotazy:

Jaké je pravidlo zaokrouhlování?

Obecné pravidlo zaokrouhlování je, pokud je poslední číslo 5,6,7,8,9. Potom se číslo zaokrouhlí nahoru, například 28 se zaokrouhlí na nejbližších 30 a poslední číslo je větší než 5. Pomocí kalkulačky pro zaokrouhlování desetinných míst převeďte číslo na různé hodnoty čísel.

Zaokrouhluje se 7 nahoru nebo dolů?

Když zaokrouhlujeme 7, pak se zaokrouhlí nahoru, protože se blíží 10. Možná zjistíte, že zaokrouhlování čísla je docela snadné pomocí kalkulačky pro zaokrouhlování desetinných míst.

Alan Walker

Studies mathematics sciences, and Technology. Tech geek and a content writer. Wikipedia addict who wants to know everything. Loves traveling, nature, reading. Math and Technology have done their part, and now it's the time for us to get benefits.


Odešlete svou recenzi

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT