AdBlocker Detected
adblocker detected
Calculatored depends on revenue from ads impressions to survive. If you find calculatored valuable, please consider disabling your ad blocker or pausing adblock for calculatored.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Kvadratisk Formelkalkulator

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Table of Content

Feedback

Den kvadratiske formelkalkulatoren hjelper deg med å finne røttene til kvadratisk ligning og viser trinnvise beregninger. Vårt gratis online verktøy gir eksplisitte resultater ved å optimalisere ressursbruken.

Kvadratisk formel:

Det latinske ordet "kvadratisk" kommer fra quadratum, vanligvis brukt for kvadrat.

Vår kvadratiske ligningsløser hjelper deg med å redusere følgende andregradsuttrykk til røttene:

$$ ax^2 + bx + c = 0 $$

Hvor,

 • x er den ukjente verdien
 • a, b er den kvadratiske koeffisienten, a ≠ 0
 • c er en konstant

Utledning av kvadratisk formel:

$$ \dfrac{a}{a}x^2 + \dfrac{b}{a}x + \dfrac{c}{a} = 0 $$

$$ x^2 + \dfrac{b}{a}x + \dfrac{c}{a} = 0 $$

$$ x^2 + \dfrac{b}{a}x = -\dfrac{c}{a} $$

Legg til $$ (\frac{b}{2a})^2 $$ på begge sider av ligningen.

$$ x^2 + \dfrac{b}{a}x + (\dfrac{b}{2a})^2 = -\dfrac{c}{a} + (\dfrac{b}{2a})^ 2 $$

$$ (x + \dfrac{b}{2a})^2 = -\dfrac{c}{a} + \dfrac{b^2}{4a^2} $$

$$ (x + \dfrac{b}{2a})^2 = \dfrac{b^2 – 4ac}{4a^2} $$

Ta en kvadratrot på begge sider av ligningen.

$$ \sqrt{(x + \dfrac{b}{2a})^2} = \pm \sqrt{\dfrac{b^2 – 4ac}{4a^2}} $$

$$ x + \dfrac{b}{2a} = \pm \dfrac{\sqrt{b^2 – 4ac}}{2a} $$

$$ x = -\dfrac{b}{2a} \pm \dfrac{\sqrt{b^2 – 4ac}}{2a} $$

$$ x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 – 4ac}}{2a} $$

Hvordan bruke kvadratisk formel?

Den kvadratiske formelkalkulatoren hjelper deg med å løse enhver kvadratisk ligning i løpet av sekunder. Men hvis målet ditt kommer opp med de manuelle beregningene, må du fordype deg i eksemplet for å utforske mer.

Eksempel:

Anta at vi har 3x^2 - 5x + 2 = 0. Vi må løse med den kvadratiske ligningsformelen.

Løsning:

Vi vet allerede om formelen som er:

$$ x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 – 4ac}}{2a} $$

Og vi kjenner også verdiene til a, b og c i utsagnet ovenfor:

a= 3, b= -5 og c= 2

Sett verdiene i formelen.

$$ x = \dfrac{-5 \pm \sqrt{-5^2 – 4(3)(2)}}{2(3)} $$

$$ x = \dfrac{5 \pm \sqrt{25 – 24)}}{6} $$

$$ x = \dfrac{5 \pm \sqrt{1}}{6} $$

Her har røttene til en kvadratisk ligning to løsninger.

Rot # 1

$$ x = \dfrac{5+1}{6} $$

$$ x =\dfrac{6}{6} $$

$$ x = 1 $$

Rot #2

$$ x = \dfrac{5-1}{6} $$

$$ x = \dfrac{4}{6} $$

$$ x = \dfrac{2}{3} $$

For å lære mer om kvadratiske ligninger og deres beregninger, finn vår komplette kvadratiske veiledning gratis.

Arbeid med kvadratisk formelkalkulator:

Den kvadratiske rotkalkulatoren vil hjelpe deg å utføre beregninger enkelt! Bare skriv inn de nødvendige verdiene. Vår kvadratiske funksjonskalkulator vil fungere best for deg!

Inndata:

 • Velg ligningsform
 • Velg beregningsmetode
 • Sett verdiene til a, b og c i det respektive feltet
 • Trykk på "Beregn"-knappen

Produksjon:

 • Kvadratisk formelløser vil gi deg et øyeblikkelig svar med trinnene og grafen vist

Vanlige spørsmål:

Hvor mange muligheter har en kvadratisk ligning?

Det er tre muligheter som inkluderer:

 • Hvis diskriminanten er positiv, er det 2 løsninger
 • Hvis diskriminanten er negativ, er det ingen løsning
 • Hvis diskriminanten er lik 0, er det 1 løsning

Kan en kvadratisk formel brukes til alt?

Nei, det brukes bare til å løse andregradsligningene som er i form av $$ ax^2 + bx + c = 0 $$. Dette skjemaet er også kjent som standardformen for kvadratisk formelkalkulator.

Hvor mange røtter har en kvadratisk formelligning?

En annengrads ligningsformelligning har to røtter. Det avhenger av graden av ligningen.

Sarah Taylor

I am a professional Chemist/Blogger & Content Writer. I love to research chemistry topics and help everyone learning Organic & Inorganic Chemistry and Biochemistry. I would do anything to spend vacations on a Hill Station.


Send inn din anmeldelse

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT