AdBlocker Detected
adblocker detected
Calculatored depends on revenue from ads impressions to survive. If you find calculatored valuable, please consider disabling your ad blocker or pausing adblock for calculatored.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Калкулатор за лимит

Load Example Equation
Лимит
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Table of Content

Feedback

Нашият лимит калкулатор незабавно оценява границите на дадената функция. Можете да изчислите лява, дясна или двустранна граница с този калкулатор за граница. Просто въведете своето уравнение и получете решение стъпка по стъпка, като използвате този инструмент за решаване на граници със стъпки.

Какво е лимит?

По математика:

„Конкретно число, което описва поведението на функция за даден вход“

Математически:

$$\lim_{x\to\ b} f \left( x \right) = \text{L}$$

Лимитът на функция описва поведението на функцията близо до точката, а не точно самата точка.

Как да оценим лимитите?

Позволете ни да разрешим няколко примера, за да ви помогнем да направите вашите лимитни изчисления лесни и бързи!

Пример # 01

Решете следната дясна граница с включените стъпки:

$$\lim_{x \to 3^\mathtt{\text{+}}} \frac{10x^{2} - 5x - 13}{x^{2} - 52}$$

Решение

Тъй като дадената граница на функцията е

$$ \lim_{x \to 3^\mathtt{\text{+}}} \frac{10 x^{2} - 5 x - 13}{x^{2} - 52}$$

Ако използвате този лимит калкулатор, ще получавате бързи резултати заедно със 100% точност. Но ако искате да овладеете и вашите ръчни изчисления, продължавайте!

$$= \frac{10\left(3\right)^{2} - 5\left(3\right) - 13}{\left(3\right)^{2} - 52}$$

$$= \frac{10 * 9 - 15 - 13}{9 - 52}$$

$$= \frac{90-28}{-43}$$

$$= \frac{62}{-43}$$

$$= -1,441860$$

Пример # 02

Оценете следната лява граница:

$$\lim_{x \to 4^\mathtt{\text{-}}} \cos^{3}{\left(x \right)}$$

Решение

$$ \lim_{x \to 4^\mathtt{\text{-}}} \cos^{3}{\left(x \right)}$$

$$ = \left(\cos^{3}{\left(4 \right)}\right)$$

Това е необходимото изчисление на лимита, което също може да бъде проверено от онлайн калкулатора на многопроменливи лимити със стъпки.

Как да използвате калкулатора за лимит със стъпки?

Използването на нашия калкулатор е много лесно, тъй като изисква няколко входни данни за генериране на точни резултати. Нека да ги разгледаме!

входове:

  • Въведете функцията в съответното поле и изберете променливата от следващия списък
  • Задайте граничната стойност
  • Изберете посоката на ограничението
  • Докоснете Изчисли

Изходи:

  • Гранична оценка
  • Изчисления стъпка по стъпка
  • Разширение на серия Тейлър при определената граница
  • Графика и дърво за разбор

Често задавани въпроси

Sin(x) има ли граница?

Не! Когато стойността на променливата x в sin(x) се доближи до безкрайност (∞), стойността на y започва да осцилира между 0 и 1. Това не води до определена оценка на границата за тази тригонометрична функция и може също да бъде проверена чрез нашия инструмент за търсене на граници.

Каква е стойността на e∞?

В математиката буквата e е ирационално число, чиято стойност е

$$e = 2,71 = 2,718281828459045…$$

Ако изчислите лимита на това число ръчно или чрез този онлайн калкулатор за лимит, отговорът винаги ще бъде отново ирационално число.

Може ли да има повече от едно ограничение за една функция?

Да, една функция може да има повече от едно ограничение. Единият е, когато променливата достигне гранична стойност, по-голяма от границата и обратно. В такъв случай функцията се определя от нейните дясна и лява граница, които също могат да бъдат определени чрез нашия инструмент за решаване на граници със стъпки в секунди.

Лимитът равен ли е на стойността на функцията?

Не, границата никога не може да бъде равна на първоначалната си функция.

Alan Walker

Studies mathematics sciences, and Technology. Tech geek and a content writer. Wikipedia addict who wants to know everything. Loves traveling, nature, reading. Math and Technology have done their part, and now it's the time for us to get benefits.


Изпратете своя преглед

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT